NAME: Dengg Gudrun

ALIAS: Gudrun

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014

NAME: Nina Würnitzer

ALIAS: Nina

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2017

NAME: Emberger Margret

ALIAS: Magi

WOHNORT: St.Veit/Pg.

DABEI SEIT: 2009NAME: Fichtinger Maria

ALIAS: Maria

WOHNORT: Goldegg

DABEI SEIT: 2014

NAME: Fuchs Ursula

ALIAS: Ursi

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2010

NAME: Gerdenitsch Irmgard

ALIAS: Irmi

WOHNORT: Bischofshofen

DABEI SEIT: 2007NAME: Huber Sigrid

ALIAS: Sigi

WOHNORT: St. Veit

DABEI SEIT: 2015

NAME: Holleis Nina

ALIAS: Nina

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014NAME: Johanna Saller-Kraft 

ALIAS: Hanna

WOHNORT: St.Johann

DABEI SEIT: 2016NAME: Neumeister Susanne

ALIAS: Susi

WOHNORT: St.Veit

DABEI SEIT: 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Sachet Angelika

ALIAS: Geli

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014

NAME: Scheer Elizabeth

ALIAS: Elisabeth

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2012

NAME: Meissl-Schwaiger Jasmin

ALIAS: Jasi

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014NAME: Schwaiger Andrea

ALIAS: Andrea

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014

NAME: Schwaiger Heidi

ALIAS: Heidi

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2015

NAME: Steinlechner Claudia

ALIAS: Claudia

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2013

NAME: Steinlechner Heidi

ALIAS: Heidi

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Strohmeyer Denise

ALIAS: Denny

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Tragseil Sonja

ALIAS: Sonja

WOHNORT: Schwarzach

DABEI SEIT: 2008

NAME: Wildmann Isabel

ALIAS: Isa

WOHNORT: Bischofshofen

DABEI SEIT: 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Wildmann Teresa

ALIAS: Teresa

WOHNORT: Bischoshofen

DABEI SEIT: 2013NAME: Wimmer Anita

ALIAS: Anita

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Zerzer Julia

ALIAS: Julia

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Rainer Martina

ALIAS: Martina

WOHNORT: Bischofshofen

DABEI SEIT: 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Eder Sandra

ALIAS: Sunny

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Barbara Flaschberger

ALIAS: Babsi

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2015

NAME: Christine Deisl

ALIAS: Christine

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2015

NAME: Kaserer Theresa 

ALIAS: Wüde Henn

WOHNORT: Oberalm

DABEI SEIT: 2015


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Romana Thoma

ALIAS: Romana 

WOHNORT: Bischofshofen

DABEI SEIT: 2015

NAME: Christine Kreidenhuber

ALIAS: Chrissi

WOHNORT: Goldegg

DABEI SEIT: 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Birgit Rettenegger

ALIAS: Birgit

WOHNORT: St. Johann

DABEI SEIT: 2016


NAME: Sarah Schröder

ALIAS: Sarah

WOHNORT: Kleinarl

DABEI SEIT: 2016


 

NAME: Eva Fink

ALIAS: Eva

WOHNORT: St.Johann

DABEI SEIT: 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAME: Fanni Asztalos

ALIAS: Fanni

WOHNORT: Bischofshofen

DABEI SEIT: 2016

NAME: Karin Pirker

ALIAS: Miezekatze

WOHNORT: St.Veit

DABEI SEIT: 2017

NAME: Christina Hasenauer

ALIAS: Chrissi

WOHNORT: St,Johann

DABEI SEIT: 2017